Docent

Waarom de duurzaamheidscan?knop start_scan

De duurzaamheidscan is een digitaal hulpmiddel, dat u, docent, op eenvoudige wijze helpt vast te stellen op welke onderdelen van uw werk u ruimte ziet voor verbeteringen. De duurzaamheidscan biedt u ook handvatten om gericht op zoek te gaan naar open leermiddelen (methodevervangend en/of aanvullend) om invulling te geven aan die gewenste verbeteringen.

knop bekijk de demoknop gebruiksaanwijzing

Het doel van de duurzaamheidscan is:

  • het in kaart brengen van uw behoeften en
  • het ondersteunen van het arrangeren van leermiddelen.

De scan stelt u in staat als professional aan de slag te gaan met het vorm en inhoud geven aan uw onderwijs: uw wensen vormen het start- en eindpunt.
Wilt u ondersteuning bij het analyseren van de quickscan en bij het arrangeren van lesmateriaal? Ga dan door naar Ondersteuning nodig?

Wilt u zien wat er mogelijk is?
Lees dan het verslag¬†“Werken aan natuur, milieu en duurzaamheid in het VO“,¬†het verslag van de pilot die Codename Future deed op 10 scholen.