Duurzaamheid in het VO

Duurzaamheid is een breed begrip, een manier van kijken naar de samenleving. Bij duurzaamheid, of duurzame ontwikkeling, gaat het om een evenwichtige ontwikkeling, evenwicht tussen mensen, milieu en economie. In de samenleving is steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Alleen al daarom hoort het thuis in het onderwijs. Maar er is meer.

  • Bij duurzame ontwikkeling gaat het om aandacht voor milieu, munten en mensen en wordt veel waarde gehecht aan technologische innovaties.
  • In het onderwijs is sprake van een vergelijkbare indeling in sectoren en profielen.
  • Bij duurzame ontwikkeling gaat het (ook) om aandacht voor “hier en daar” en voor “nu en later”.
  • In het onderwijs is daar een parallel met de vakken aardrijkskunde en geschiedenis.
  • Bij duurzame ontwikkeling is “participatie” erg belangrijk.
  • In het voortgezet onderwijs is burgerschap een verplicht onderdeel.

Schematisch:

De sectoren en profielen zijn bedacht omdat ze voor het onderwijs een logische indeling zijn om leerlingen voor te bereiden op hun maatschappelijke toekomst. Duurzame ontwikkeling heeft als inhoudelijk sturend concept feitelijk dus al een plek in het onderwijs. Duurzaamheid is dus een prima brug tussen onderwijs en samenleving. Niet als thema, maar als een kijkwijzer, die jongeren op evenwichtige wijze laat nadenken over hun toekomst.